Tervetuloa Savitaipaleen kunnan elinkeinopalveluiden ja matkailun mediapankkiin. Mediapankin materiaalit on tarkoitettu median ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Materiaalia saa käyttää Savitaipaleen kunnan ammattimaiseen markkinointiin ja viestintään. Kuvia ja logoja ei saa luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön, eikä käyttää muuten kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Kuvat

Mediapankin kuvat ovat vapaasti käytettävissä, mikäli käyttötarkoitus palvelee Savitaipaleen kunnan elinkeinopalveluja, matkailua tai markkinointia suoraan tai välillisesti. Tällaisia tarkoituksia ovat esim. kunnan tai siellä järjestettävien tapahtumien tai tilaisuuksien esittely, yleiset esittely- ja hakuteokset tai tiedotusvälineiden uutiskäyttö.

Kuvia käytettäessä on niiden yhteydessä oltava maininta käyttöoikeuden omistajasta ja, jos tiedossa, kuvan tekijästä, esim. Kuva: Savitaipaleen kunta, Hanne Kosonen”.

Logo ja graafinen ilme

Visit Savitaipale -logo viestii ensisijaisesti kunnan elinkeino- ja matkailupalveluista. Logossa korostuvat erityisesti Savitaipaleen erinomaiset liikunta-, hyvinvointi- ja matkailupalvelut. Tekstilogon fontti kuvastaa moderniutta, liikunnallisuutta ja dynaamisuutta. Liikemerkin pyöreän muodon ilme on tyylitelty versio kunnan vaakunassa olevasta vallikorosta, ja se viestii yhteisöllisyydestä, perinteikkyydestä, luonnonläheisyydestä sekä eteläkarjalaisuudesta.

Graafisen ilmeen värimaailma koostuu magentasta, sinisestä ja vihreästä. Näillä väreillä viestitään modernia raikkautta. Päävärinä toimii magenta, joka herättää huomioita ja viestii energisyydestä. Kunnan viestinnässä aiemmin käytettyjä sinistä ja vihreää väriä on kirkastettu. Sininen väri on Kuolimon veden väri, joka rauhoittaa mielen ja tuo tyyneyttä. Vihreä väri symboloi Savitaipaletta ympäröivää puhdasta luontoa, väri tasapainottaa ja tuo harmoniaa.

Logon käyttö

Logoa käytettäessä on sen mittasuhteet säilytettävä alkuperäisinä. Logon ympärille on jätettävä riittävästi tyhjää tilaa, jotta se erottuu selvästi muusta tekstistä tai kuvista. Valkeaympyräistä logoa tulee käyttää tummaa taustaa vasten tai tummien kuvien päällä. Magentaympyräistä logoa käytetään valkoisen tai vaalean taustan päällä. Mikäli painoteknisistä syistä logosta ei voi käyttää värillistä versiosta, voi tällöin käyttää mustavalkoista versiota samoin periaattein kuin värillisiä versioita.

Poikkeustapauksissa, esim. rajallisen tilan vuoksi, on sallittua käyttää myös pelkkää visitSAVITAIPALE.com -tekstilogoa ilman taustaympyrää.

Visit Savitaipale -tunnus

Visit Savitaipale -logosta on olemassa kaksi värillistä ja kaksi mustavalkoista versiota. Logosta on omat versionsa näyttö- ja verkkokäyttöön sekä tulostus- ja painokäyttöön.

Logot näyttö- ja web-käyttöön:

Logot paino- ja tulostuskäyttöön:

Visit Savitaipale (PDF-tiedosto; valkea ympyrä, värillinen teksti)

Visit Savitaipale (PDF-tiedosto; magenta ympyrä, valkea teksti)

Visit Savitaipale (PDF-tiedosto; valkea ympyrä, musta teksti)

Visit Savitaipale (PDF-tiedosto; musta ympyrä, valkea teksti)

Visit Savitaipale-tekstilogo (PDF-tiedosto, magenta teksti)
Visit Savitaipale-tekstilogo (PDF-tiedosto, musta teksti)

SAVITAIPALE ORIGINAL -tunnus

Taustaa

Savitaipale Original tunnusmerkin tarkoituksena on vahvistaa Savitaipaleen alueen tuottajien ja toimijoiden esilletuontia, ja mahdollistaa yhtenäisen markkinointibrändin käyttäminen. Merkin lanseeraus tuo Savitaipaleen kunnan alueella toimiville tuottajille ja toimijoille lisäarvoa, ja yhteistä tunnettavuutta. Savitaipale Original brändin alla pyritään synnyttämään myös uusia innovaatioita.

Kaikki alueen yritykset ovat oikeutettuja käyttämään merkkiä omien tuotteiden yhteydessä ja merkin käytön voi aloittaa heti julkistamisen jälkeen. Merkillä lisätään myös yleistä näkyvyyttä markkinointituotteilla, esim. logollisilla t-paidoilla, liikelahjoilla, sekä yhteismarkkinoinnilla.

Tavoite

Lisätä Savitaipaleen alueen toimijoiden ja tuotteiden näkyvyyttä, yhtenäisyyttä ja saada markkinoille tunnettavuutta lisääviä elementtejä, esim. hankkeina, projekteina tai esim. yhteismarkkinointina

Graafinen ohjeisto

Tulostusversiot:

Savitaipale Original (PDF-tiedosto, purppura)

Savitaipale Original (PDF-tiedosto, graniitti)

Savitaipale Original (PDF-tiedosto, musta)

Savitaipale Original (PDF-tiedosto, valkea)

Logot näyttö- ja web-käyttöön: